Over Venlo Centrum Zuid

Al in de jaren tachtig onderzocht Venlo de mogelijkheid om sanering van de bedrijvigheid in Venlo Zuid te combineren met stadsvernieuwing en woningbouw. In nauw overleg met het ministerie van VROM slaagde het gemeentebestuur erin deze ambitie te vertalen in een VINEX-opdracht. Begin jaren negentig sloot Venlo daartoe een samenwerkingsovereenkomst met genoemd ministerie van VROM, de provincie Limburg en een vijftal externe marktpartijen, te weten AM Wonen, Janssen De Jong Plancoördinatie, Vesteda, 3W Vastgoed en Van Wijnen.

Daarnaast zijn met de woningstichtingen Antares en Venlo-Blerick afspraken gemaakt voor de bouw van enkele tientallen woningen. Doel was en is om in totaliteit 1.600 woningen te realiseren en 15.000 vierkante meter kantoorruimte in een voor Venlo ongebruikelijke dichtheid. In december 1994 vonden de eerste bouwactiviteiten plaats, die naar verwachting nog tot en met 2014 zullen voortduren.

Gerealiseerde thema's

In 2003 raakt de oude spoorrand van Venlo Zuid al aardig ontrafeld en zijn de grote bedrijven naar bedrijventerrein Trade Port West verhuisd. Een ringweg houdt de buurt toegankelijk en verkeersluw. Singels vangen kwelwater en regen op en huisvesten meerkoeten en vis. Het oude kerkhof is opgenomen in een park met speelgelegenheid. Een oogstrelend mooie basisschool is volop in bedrijf. Ruim driekwart van de zestienhonderd geplande woningen in Hagerbroek en aan de Maaskant is inmiddels gebouwd, naast wat in Sinselveld aan stadsvernieuwing gerealiseerd is. Maar er zijn nog wel wat rafeltjes weg te werken.

Veelvormig van zonnepanelen. De architecten wedijveren met elkaar in speelse vormen en bonte vindingrijkheid. Muren en erkers zijn opgetrokken in verschillende steensoorten.Vriendelijk rood, deftig antraciet, stralend wit en knipogend geel. Vaak gecombineerd met houten betimmering.

Een strenge gevel krijgt tegenspel van een halfrond kozijn, een strak dak neemt het op tegen een speels luifeltje en een verspringende muurpartij weerspiegelt in een royale erker. Drie hoekpanden aan het spoor verwijzen naar het inmiddels afgebroken seinhuis. Woontorens aan de Maas kijken uit over de rivier naar Blerick, waar straks het Maasoeverpark aangelegd wordt.

Aan Ganzenstraat en Langstraat voegt modern wonen zich behoedzaam naar soms zeer oude tuinderswoningen. Ook in de Rodestraat een herinnering aan de gerdeneers van weleer, met een deel van het in 1930 gebouwde kantoor van de Venlosche Veiling Vereeniging. De woningbouw ernaast zet de stoere bouwstijl op eigentijdse wijze voort. Aan de Kerkhofweg wacht het voormalige slachthuis op zijn herbestemming tot landgoed. Bij Aquamarijn, naast de huizen aan het water met riet en speelsteigers, is recent de bouw gestart van een woontoren van tien verdiepingen met twee riante appartementen per woonlaag.

Ruime keus

Een- en meergezinswoningen, een autovrij Diamanthof, een leefgroep van een jeugdzorginstelling, in Maaswaard straks een woonzorgcomplex, appartementen in hoog- en laagbouw, maisonnettes, penthouses op topniveau. Met veel groen en water. En spelen op straat, want doorgaand verkeer gaat slechts door in omtrekkende beweging. Binnen wandelbereik de Maas, het stadscentrum en natuurgebied Jaomerdal. Kortom, Venlo Centrum Zuid begint zo’n beetje zijn vorm te krijgen. Uiteindelijk moet vrijwel elke woonwens hier in vervulling kunnen gaan. Bovendien is inmiddels het definitieve plan voor het winkelcentrum aan de Van Nijvenheimstraat gepresenteerd en zal eind 2005 de bouw van start gaan. De Maaswaard, rond het Nedinsco-complex is volop in ontwikkeling. Evenals de bebouwingsplannen voor het voormalige Enfa-terrein en de nieuwbouw in het Krekelveld.